Nuôi Lô 68

Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số


7.96K
Nuôi Lô 68 Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số CAO CẤP

Soi cầu cao cấp nhận combo Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số. Để đảm bảo cho tỷ lệ chính xác lên tới 99% thì Nuôi Lô 68 cung cấp dàn cao cấp để cùng nhau chiến thắng. Để nhận số mọi người vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

Nhận Số Miền Bắc Chính Xác
Phí Lấy Cầu => 1.000k ( 1.000.000 VND )
Thẻ Cào : ViettelVinaMobi
Liên Hệ Zalo : 056.566.1185
 SĐT – Zalo : 056.566.1185 ( Liên Hệ Admin )
Soi Cầu Cao cấp ĐTL + STL + X2 + Đ4S
⋆ Ngày 17/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô : Chờ kết quả
* Song thủ lô : Chờ kết quả
* Xiên 2 : Chờ kết quả
* Soi Cầu đề 4 số : Chờ kết quả
⋆ Ngày 16/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27 → Ăn lô 27*2
* Song thủ lô : 01 10 → Trượt
* Xiên 2 : 58 79 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 67 76 68 86 → Trượt
⋆ Ngày 15/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06 → Ăn lô 06
* Song thủ lô : 26 62 → Ăn lô 62
* Xiên 2 : 18 54 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 → Trượt
⋆ Ngày 14/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 45 → Trượt
* Song thủ lô : 39 93 → Ăn lô 39
* Xiên 2 : 23 34 → Ăn lô 23
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 → Trượt
⋆ Ngày 13/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52 → Ăn lô 52
* Song thủ lô : 78 87 → Ăn lô 87
* Xiên 2 : 65 74 → Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 → Trượt
⋆ Ngày 12/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 → Trượt
* Song thủ lô : 49 94 → Ăn lô 49
* Xiên 2 : 91 94 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 → Ăn đề 39
⋆ Ngày 11/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 43 → Ăn lô 43
* Song thủ lô : 07 70 → Trượt
* Xiên 2 : 28 96 → Ăn lô 96
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 47 74 → Trượt
⋆ Ngày 10/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06 → Ăn lô 06
* Song thủ lô : 45 – 54 → Ăn lô 54
* Xiên 2 : 26 78 → Ăn lô 26
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 35 53 → Trượt
⋆ Ngày 09/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 65 → Trượt
* Song thủ lô : 78 87 → Trượt
* Xiên 2 : 04 19 → Ăn lô 04
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 35 53 → Trượt
⋆ Ngày 08/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 15 → Trượt
* Song thủ lô : 79 97 → Ăn lô 79*2
* Xiên 2 : 47 53 → Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 → Trượt
⋆ Ngày 07/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 73 → Ăn lô 73*2
* Song thủ lô : 16 61 → Ăn lô 16
* Xiên 2 : 58 – 88 → Ăn lô 88
* Soi Cầu đề 4 số : 74 47 75 57 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 06/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46 → Ăn lô 46
* Song thủ lô : 34 43 → Ăn lô 34
* Xiên 2 : 07 23 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 05/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06 → Ăn lô 06
* Song thủ lô : 48 84 → Ăn lô 48
* Xiên 2 : 61 68 → Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 09 90 19 91 → Trượt
⋆ Ngày 04/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 14 → Ăn lô 14
* Song thủ lô : 29 92 → Ăn lô 29*2
* Xiên 2 : 35 54 → Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 47 74 48 84 → Trượt
⋆ Ngày 03/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 60 → Trượt
* Song thủ lô : 28 82 → Ăn lô 28
* Xiên 2 : 41 74 → Ăn lô 74
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 02/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 03 → Trượt
* Song thủ lô : 34 43 → Ăn lô 43*2
* Xiên 2 : 47 81 → Ăn lô 81
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 67 76 → Trượt
⋆ Ngày 01/04/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41  → Trượt
* Song thủ lô : 68 86 → Trượt
* Xiên 2 : 09 53 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 35 53 45 54 → Trượt
⋆ Ngày 31/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 09  → Trượt
* Song thủ lô : 06 60 →Trượt
* Xiên 2 : 52 71 → Ăn lô 71
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94 → Trượt
⋆ Ngày 29/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 62  → Ăn lô 62*2
* Song thủ lô : 68 86 →Trượt
* Xiên 2 : 28 31 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 → Trượt
⋆ Ngày 29/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 62  → Ăn lô 62*2
* Song thủ lô : 68 86 →Trượt
* Xiên 2 : 28 31 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 → Trượt
⋆ Ngày 28/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 09 → Trượt
* Song thủ lô : 19 91 →Trượt
* Xiên 2 : 16 44→ Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 78 87 → Trượt
⋆ Ngày 27/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 56 → Ăn lô 56

* Song thủ lô : 24 42 → Trượt

* Xiên 2 : 01 67→ Ăn lô 01
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 26/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 75 → Ăn lô 75
* Song thủ lô : 89 98 → Ăn lô 89
* Xiên 2 : 06 71→ Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62 → Trượt
⋆ Ngày 25/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 18 → Ăn lô 18
* Song thủ lô : 56 65 → Trượt
* Xiên 2 : 26 37→ Ăn lô 26
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 57 75 → Trượt
⋆ Ngày 24/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38 → Ăn lô 38*2
* Song thủ lô : 24 42 → Trượt
* Xiên 2 : 34 85 → Ăn lô 34
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 46 64 → Trượt
⋆ Ngày 23/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41 → Ăn lô 41
* Song thủ lô : 28 82 → Ăn lô 28
* Xiên 2 : 54 91 → Ăn lô 54*2
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 → Ăn đề 39
⋆ Ngày 22/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01 → Trượt
* Song thủ lô : 36 63 → Ăn lô 36
* Xiên 2 : 70 95 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 21/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 94 → Trượt
* Song thủ lô : 01 10 → Trượt
* Xiên 2 : 22 74 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 → Trượt
⋆ Ngày 20/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27 → Ăn lô 27
* Song thủ lô : 49 94 → Ăn lô 49
* Xiên 2 : 27 76 → Ăn xiên 27 76
* Soi Cầu đề 4 số : 37 73 38 83 → Trượt
⋆ Ngày 19/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 14 → Ăn lô 14
* Song thủ lô : 23 32 → Ăn lô 32
* Xiên 2 : 14 78 → Ăn xiên 14 78
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 17 71 → Trượt
⋆ Ngày 18/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 84 → Ăn lô 84*2
* Song thủ lô : 09 90 → Ăn lô 90
* Xiên 2 : 47 76 → Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 → Trượt
⋆ Ngày 17/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 53 → Ăn lô 53
* Song thủ lô : 24 42 → Ăn lô 24
* Xiên 2 : 24 37 → Ăn xiên 24 37
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92 → Trượt
⋆ Ngày 16/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 16  → Ăn lô 16*2
* Song thủ lô : 06 60 → Ăn lô 06
* Xiên 2 : 16 47 → Ăn lô 16*2
* Soi Cầu đề 4 số : 45 54 46 64 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 15/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06  → Trượt
* Song thủ lô : 37 73 → Trượt
* Xiên 2 : 53 79 → Ăn lô 79
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62 → Trượt
⋆ Ngày 14/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 49  → Trượt
* Song thủ lô : 18 81 → Ăn lô 81*3
* Xiên 2 : 49 91 → Ăn lô 91
* Soi Cầu đề 4 số : 67 76 87 78 → Ăn đề 87
⋆ Ngày 13/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 78 → Trượt
* Song thủ lô : 08 80 → Ăn lô 80
* Xiên 2 : 04 42 → Ăn lô 42
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42→ Trượt
⋆ Ngày 12/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46 → Trượt
* Song thủ lô : 59 95 → Trượt
* Xiên 2 : 01 93 → Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93→ Ăn đề 39
⋆ Ngày 11/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 84 → Ăn lô 84
* Song thủ lô : 19 91 → Ăn lô 91
* Xiên 2 : 27 83 → Ăn lô 27
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97→ Trượt
⋆ Ngày 10/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 93 → Ăn lô 93
* Song thủ lô : 46 64→ Trượt
* Xiên 2 : 59 72→ Ăn lô 59
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20→ Trượt
⋆ Ngày 09/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58 → Trượt
* Song thủ lô : 25 52→ Ăn lô 25
* Xiên 2 : 46 89 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91→ Trượt
⋆ Ngày 08/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 53 → Trượt
* Song thủ lô : 38 83→ Ăn lô 38
* Xiên 2 : 14 87 → Ăn lô 14
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95→Ăn đề 59
⋆ Ngày 07/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 66 →Ăn lô 66
* Song thủ lô : 57 75→ Ăn lô 57 75
* Xiên 2 : 03 72 → Ăn lô 03
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96→ Trượt
⋆ Ngày 06/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 89  →Trượt
* Song thủ lô : 34 43 → Ăn lô 34
* Xiên 2 : 01 82 → Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 35 53 36 63→ Trượt
⋆ Ngày 05/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25  →Ăn lô 25
* Song thủ lô : 67 76→ Trượt
* Xiên 2 : 36 78 → Ăn lô 36
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 → Ăn đề 92
⋆ Ngày 04/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23  →Trượt
* Song thủ lô : 06 60 → Ăn lô 60*2
* Xiên 2 : 39 76 → Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90→ Trượt
⋆ Ngày 03/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 95  →Ăn lô 95*2
* Song thủ lô : 13 31 → Trượt
* Xiên 2 : 21 69 → Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 14 41 → Trượt
⋆ Ngày 02/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52  →Ăn lô 52
* Song thủ lô : 45 54 → Ăn lô 54*2
* Xiên 2 : 52 98 → Ăn 52
* Soi Cầu đề 4 số : 26 62 27 72 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 01/03/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 91  →Ăn lô 04
* Song thủ lô : 59 95 → Trượt
* Xiên 2 : 68 73 → Ăn lô 68*2
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92 → Trượt
⋆ Ngày 28/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 04  →Ăn lô 04
* Song thủ lô : 23 32 → Ăn lô 32
* Xiên 2 : 19 82 → Ăn lô 82
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94 → Trượt
⋆ Ngày 27/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 88  → Ăn lô 88*2
* Song thủ lô : 26 62 → Trượt
* Xiên 2 : 53 82 → Ăn lô 82
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 26/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 96  →Trượt
* Song thủ lô : 15 51 → Ăn lô 51
* Xiên 2 : 04 76 → Ăn lô 04
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 37 73 → Trượt
⋆ Ngày 25/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 05  →Ăn lô 05
* Song thủ lô : 39 93 → Trượt
* Xiên 2 : 25 81 → Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92 → Trượt
⋆ Ngày 24/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 32  →Ăn lô 32
* Song thủ lô : 15 51 → Ăn lô 15
* Xiên 2 : 43 64 → Ăn xiên 43 – 64
* Soi Cầu đề 4 số : 45 54 56 65 → Trượt
⋆ Ngày 23/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58  →Ăn lô 58*2
* Song thủ lô : 28 82 → Ăn lô 28
* Xiên 2 : 28 92 → Ăn lô 28
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 → Ăn Đề 10
⋆ Ngày 22/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 03  →Trượt
* Song thủ lô : 18 81 → Ăn lô 18*2
* Xiên 2 : 22 34→ Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 46 64 → Trượt.
⋆ Ngày 21/02/2021 combo cao cấp

* Độc thủ lô: 16  →Ăn lô 16

* Song thủ lô : 89 98→ Ăn lô 98
* Xiên 2 : 58 73→ Ăn lô 58
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 → Trượt
⋆ Ngày 20/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 94  →Trượt
* Song thủ lô : 09 90 → Ăn lô 09*2 90
* Xiên 2 : 58 73→ Ăn lô 58
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 → Trượt
⋆ Ngày 19/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 54  → Ăn lô 54
* Song thủ lô : 25 52 → Trượt
* Xiên 2 : 35 76→ Ăn lô 35
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62 → Trượt
⋆ Ngày 18/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23  → Ăn lô 23
* Song thủ lô : 47 74 → Ăn lô 47*2
* Xiên 2 : 59 86→ Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 → Trượt
⋆ Ngày 17/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 35  → Trượt
* Song thủ lô : 59 95 → Trượt
* Xiên 2 : 03 67→ Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 57 75 58 85 → Trượt
⋆ Ngày 16/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 16  → Ăn lô 16
* Song thủ lô : 48 84 → Ăn lô 48
* Xiên 2 : 23 78→ Ăn lô 23
* Soi Cầu đề 4 số : 03 30 04 40 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 09-15/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: NGHỈ TẾT 
* Song thủ lô : →
* Xiên 2 : →
* Soi Cầu đề 4 số :
⋆ Ngày 08/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 56  → Ăn lô 56
* Song thủ lô : 89 98 → Ăn lô 89 98
* Xiên 2 : 15 86→ Ăn lô 15
* Soi Cầu đề 4 số : 35 53 36 63 → Trượt
⋆ Ngày 07/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27  → Trượt
* Song thủ lô : 35 53 → Ăn lô 35 53
* Xiên 2 : 36 78→ Ăn lô 78
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 → Trượt
⋆ Ngày 06/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37  → Trượt
* Song thủ lô : 29 92 → Ăn lô 92
* Xiên 2 : 21 89→ Ăn lô 21
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 → Trượt
⋆ Ngày 05/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 14  →Ăn lô 14
* Song thủ lô : 17 71 → Ăn lô 17*2
* Xiên 2 : 27 59→ Ăn lô 27
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 → Trượt
⋆ Ngày 04/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58  → Trượt
* Song thủ lô : 47 74 → Trượt
* Xiên 2 : 34 86→ Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 03/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 33  →Ăn lô 33
* Song thủ lô : 26 62 → Ăn lô 26
* Xiên 2 : 06 84→ Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 → Trượt
⋆ Ngày 02/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 65  →Ăn lô 65*2
* Song thủ lô : 48 84 → Ăn lô 48
* Xiên 2 : 54 86→ Ăn lô 54
* Soi Cầu đề 4 số : 05 50 06 60 → Trượt
⋆ Ngày 01/02/2021 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08  →Ăn lô 08
* Song thủ lô : 36 63 → Ăn lô 36
* Xiên 2 : 29 74→ Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 23 32 24 42 → Trượt
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Cùng chuyên mục
Nuôi Lô 68 Nhận Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
Nuôi Lô 68 Nhận Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
Nuôi Lô 68 Nhận Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Nuôi Lô 68 Nuôi Lô Song Thủ Khung 5 Ngày
Nuôi Lô 68 Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Lô 68 Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày
Nuôi Lô 68 Nuôi Cặp Lô Kép khung 5 Ngày Siêu Chuẩn
Nuôi Lô 68 Nuôi Cặp Lô Kép khung 3 Ngày Siêu Chuẩn
Nuôi Lô 68 Nuôi Cặp Lô Kép khung 2 Ngày Siêu Chuẩn
Nuôi Lô 68 Nuôi Dàn Đề 10 Số khung 2 Ngày Víp