Nuôi Lô

Trang Chủ


Soi Cầu 247

Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số


Nhận số chuẩn hôm nay từ Admin: Kết Bạn Ngay
Nuôi Lô 68 ComBo số Chuẩn ngay hôm nay ( Btl + Stl + Xiên + Đề )

6.25K

Soi cầu cao cấp nhận combo Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số. Để đảm bảo cho tỷ lệ chính xác lên tới 98% thì Nuôi Lô 68 cung cấp dàn cao cấp để cùng nhau chiến thắng. Để nhận số mọi người vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

Nhận Số Miền Bắc Chính Xác
Phí Lấy Cầu => 1.000k ( 1.000.000 VND )
Thẻ Cào : ViettelVinaMobi

Soi Cầu Cao cấp ĐTL + STL + X2 + Đ4S
⋆ Ngày 19/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: Đăng Ký Chờ Kết Quả
* Song thủ lô : Đăng KýChờ Kết Quả
* Xiên 2 : Đăng Ký Chờ Kết Quả
* Soi Cầu đề 4 số : Đăng Ký Chờ Kết Quả
⋆ Ngày 18/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58Trượt
* Song thủ lô : 47 74Ăn lô 74*3
* Xiên 2 : 18 84Ăn lô 84
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 Trượt
⋆ Ngày 17/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36Trượt
* Song thủ lô : 68 86Trượt
* Xiên 2 : 17 65Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 35 53 36 63 Trượt
⋆ Ngày 16/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 39Ăn lô 39
* Song thủ lô : 27 72Trượt
* Xiên 2 : 58 69Ăn lô 69*2
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Trượt
⋆ Ngày 14/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Ăn lô 28
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 41*2
* Xiên 2 : 08 86Ăn lô 08
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 78 87 Ăn đề 87
⋆ Ngày 13/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 55Trượt
* Song thủ lô : 79 97Ăn lô 79 97
* Xiên 2 : 27 63Ăn lô 63
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 Trượt
⋆ Ngày 12/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41Trượt
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 03 56Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 Trượt
⋆ Ngày 11/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Ăn lô 31
* Song thủ lô : 56 65Trượt
* Xiên 2 : 08 73Ăn lô 73*2
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90 Ăn đề 09
⋆ Ngày 10/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 91Trượt
* Song thủ lô : 26 62Trượt
* Xiên 2 : 41 82Ăn lô 82
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 09/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 33Trượt
* Song thủ lô : 18 81Ăn lô 18 81
* Xiên 2 : 53 68Ăn lô 53*2
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96 Trượt
⋆ Ngày 08/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 87Ăn lô 87*2
* Song thủ lô : 27 72Trượt
* Xiên 2 : 08 69Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Trượt
⋆ Ngày 07/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26Ăn lô 26
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 19
* Xiên 2 : 27 54Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 Trượt
⋆ Ngày 05/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 16Ăn lô 16
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 56
* Xiên 2 : 35 71Ăn lô 35
* Soi Cầu đề 4 số : 35 53 36 63 Trượt
⋆ Ngày 04/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21Ăn lô 21
* Song thủ lô : 24 42Ăn lô 42
* Xiên 2 : 23 84Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94 Trượt
⋆ Ngày 03/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Trượt
* Song thủ lô : 25 52Ăn lô 25*2
* Xiên 2 : 06 78Ăn lô 78
* Soi Cầu đề 4 số : 24 42 25 52 Ăn đề 24
⋆ Ngày 02/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 02Trượt
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 12
* Xiên 2 : 36 81Ăn lô 81
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Trượt
⋆ Ngày 01/06/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 47Trượt
* Song thủ lô : 69 96Trượt
* Xiên 2 : 19 45Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96 Trượt
⋆ Ngày 31/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 87Trượt
* Song thủ lô : 06 60Ăn lô 60
* Xiên 2 : 02 53Ăn lô 02
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 35 53 Trượt
⋆ Ngày 30/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48 84
* Xiên 2 : 26 31Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 29/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 04Trượt
* Song thủ lô : 27 72Ăn lô 27
* Xiên 2 : 58 76Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 04 40 05 50Trượt
⋆ Ngày 28/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37Ăn lô 37
* Song thủ lô : 09 90Ăn lô 90
* Xiên 2 : 43 69Ăn lô 43
* Soi Cầu đề 4 số : 59 95 69 96Trượt
⋆ Ngày 27/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27Trượt
* Song thủ lô : 45 54Trượt
* Xiên 2 : 28 41Ăn lô 41
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 26/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Trượt
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 34
* Xiên 2 : 08 74Ăn lô 08*2
* Soi Cầu đề 4 số : 47 74 57 75Trượt
⋆ Ngày 25/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 98Trượt
* Song thủ lô : 16 61Trượt
* Xiên 2 : 29 63Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62Trượt
⋆ Ngày 24/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Trượt
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 19
* Xiên 2 : 21 58Ăn lô 21
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95Trượt
⋆ Ngày 23/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23Trượt
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 41
* Xiên 2 : 07 48Ăn lô 07
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42Trượt
⋆ Ngày 22/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Trượt
* Song thủ lô : 46 64Ăn lô 64
* Xiên 2 : 19 74Ăn lô 74
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 21/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21Trượt
* Song thủ lô : 37 73Ăn lô 37 73
* Xiên 2 : 28 76Ăn lô 28
* Soi Cầu đề 4 số : 59 95 69 96Trượt
⋆ Ngày 20/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52Ăn lô 52*3
* Song thủ lô : 78 87Trượt
* Xiên 2 : 16 83Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 19/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 35Ăn lô 35
* Song thủ lô : 79 97Trượt
* Xiên 2 : 06 98Ăn lô 98
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97Ăn đề 78
⋆ Ngày 18/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 69Ăn lô 69
* Song thủ lô : 68 86Trượt
* Xiên 2 : 08 39 Ăn lô 39
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90 Trượt
⋆ Ngày 17/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 81Trượt
* Song thủ lô : 19 91Trượt
* Xiên 2 : 07 81 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 Trượt
⋆ Ngày 16/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 34Ăn lô 34
* Song thủ lô : 69 96Trượt
* Xiên 2 : 24 86Ăn lô 24
* Soi Cầu đề 4 số : 34 43 35 53Ăn đề 34
⋆ Ngày 15/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 54Trượt
* Song thủ lô : 08 80Trượt
* Xiên 2 : 53 94Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 26 62 27 72Ăn đề 26
⋆ Ngày 14/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 95Trượt
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14
* Xiên 2 : 23 58Ăn lô 58
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42Trượt
⋆ Ngày 13/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Trượt
* Song thủ lô : 13 31Ăn lô 13
* Xiên 2 : 07 83Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 56 65Trượt
⋆ Ngày 12/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 51Ăn lô 51
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 19 91
* Xiên 2 : 27 56Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 11/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 02Ăn lô 02*2
* Song thủ lô : 36 63Trượt
* Xiên 2 : 49 82Ăn lô 82*2
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 10/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23Trượt
* Song thủ lô : 15 51Ăn lô 15*2
* Xiên 2 : 05 54Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20Trượt
⋆ Ngày 09/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 05Trượt
* Song thủ lô : 59 95Ăn lô 59
* Xiên 2 : 27 78Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97Trượt
⋆ Ngày 08/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08Trượt
* Song thủ lô : 17 71Trượt
* Xiên 2 : 35 94Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62Trượt
⋆ Ngày 07/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 61Trượt
* Song thủ lô : 17 71Ăn lô 17*2
* Xiên 2 : 26 79Ăn lô 79
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 18 81Ăn đề 17
⋆ Ngày 06/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 83Trượt
* Song thủ lô : 79 97Ăn lô 97
* Xiên 2 : 37 86Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 05/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 05Ăn lô 05
* Song thủ lô : 38 83Ăn lô 83*2
* Xiên 2 : 26 84Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 48 84Ăn đề 83
⋆ Ngày 04/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 62Ăn lô 62
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 19 91
* Xiên 2 : 37 92Ăn lô 92
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 03/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 47Trượt
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78*2
* Xiên 2 : 26 57Ăn lô 57*2
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 47 74Trượt
⋆ Ngày 02/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37Ăn lô 37
* Song thủ lô : 15 51Trượt
* Xiên 2 : 17 86Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52Trượt
⋆ Ngày 01/05/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41Trượt
* Song thủ lô : 69 96Trượt
* Xiên 2 : 07 98Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 30/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Trượt
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 65
* Xiên 2 : 34 81Ăn lô 81
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20Trượt
⋆ Ngày 29/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58Trượt
* Song thủ lô : 23 32Ăn lô 32
* Xiên 2 : 03 54Ăn lô 03*2
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 28/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Trượt
* Song thủ lô : 24 42Trượt
* Xiên 2 : 15 46Ăn lô 46
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90 Trượt
⋆ Ngày 27/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 08 67Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51 Trượt
⋆ Ngày 26/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 74Ăn lô 74
* Song thủ lô : 15 51Ăn lô 51
* Xiên 2 : 26 37Ăn lô 37
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51 Trượt
⋆ Ngày 25/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25Trượt
* Song thủ lô : 03 30Ăn lô 03 30*2
* Xiên 2 : 19 98Ăn lô 98
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 24/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Trượt
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 24 58Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62 Trượt
⋆ Ngày 23/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 89Trượt
* Song thủ lô : 25 52Ăn lô 52
* Xiên 2 : 35 81Ăn lô 81
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Ăn đề 81
⋆ Ngày 22/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Trượt
* Song thủ lô : 08 80Ăn lô 08
* Xiên 2 : 31 65Ăn lô 31
* Soi Cầu đề 4 số : 45 54 46 64 Trượt
⋆ Ngày 21/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08Trượt
* Song thủ lô : 12 21Trượt
* Xiên 2 : 28 75Ăn lô 75
* Soi Cầu đề 4 số : 12 21 23 32 Trượt
⋆ Ngày 20/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25Trượt
* Song thủ lô : 36 63Ăn lô 63*2
* Xiên 2 : 02 86Ăn lô 86
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 46 64 Trượt
⋆ Ngày 19/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Ăn lô 19*2
* Song thủ lô : 04 40Trượt
* Xiên 2 : 23 78Ăn lô 23
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 Trượt
⋆ Ngày 18/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 62Trượt
* Song thủ lô : 02 20Trượt
* Xiên 2 : 38 96Ăn lô 96
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 Trượt
⋆ Ngày 17/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Trượt
* Song thủ lô : 89 98Ăn lô 89*2
* Xiên 2 : 06 31Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 89 98 Ăn đề 89
⋆ Ngày 16/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Trượt
* Song thủ lô : 28 82Ăn lô 82
* Xiên 2 : 08 74Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Trượt
⋆ Ngày 15/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26Ăn lô 26
* Song thủ lô : 69 96Ăn lô 69
* Xiên 2 : 37 51Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 Trượt
⋆ Ngày 14/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 18Ăn lô 18*2
* Song thủ lô : 34 43Trượt
* Xiên 2 : 42 71Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92 Trượt
⋆ Ngày 13/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 15Ăn lô 15
* Song thủ lô : 02 20Ăn lô 20*3
* Xiên 2 : 29 46Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 16 61 Trượt
⋆ Ngày 12/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 98Trượt
* Song thủ lô : 56 65Trượt
* Xiên 2 : 19 58Ăn lô 58
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98 Trượt
⋆ Ngày 11/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 35Ăn lô 35
* Song thủ lô : 38 83Trượt
* Xiên 2 : 09 56Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 57 75 Ăn đề 56
⋆ Ngày 10/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06Trượt
* Song thủ lô : 01 10Trượt
* Xiên 2 : 28 75 Ăn lô 75
* Soi Cầu đề 4 số : 05 50 06 60 Trượt
⋆ Ngày 09/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 56Trượt
* Song thủ lô : 47 74Ăn lô 74
* Xiên 2 : 31 68 Ăn lô 68*3
* Soi Cầu đề 4 số : 39 93 49 94 Trượt
⋆ Ngày 08/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Trượt
* Song thủ lô : 28 82Trượt
* Xiên 2 : 26 73 Ăn lô 73
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Trượt
⋆ Ngày 07/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27Ăn lô 27
* Song thủ lô : 47 74Ăn lô 74
* Xiên 2 : 16 85 Ăn lô 85
* Soi Cầu đề 4 số : 26 62 27 72 Trượt
⋆ Ngày 06/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 12Ăn lô 12
* Song thủ lô : 59 95Ăn lô 59 95
* Xiên 2 : 29 87 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 Trượt
⋆ Ngày 05/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41Trượt
* Song thủ lô : 27 72Ăn lô 72
* Xiên 2 : 54 69 Ăn lô 69
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 Trượt
⋆ Ngày 04/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 51Trượt
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 91*2
* Xiên 2 : 37 98 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 Trượt
⋆ Ngày 03/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37Trượt
* Song thủ lô : 15 51Ăn lô 15
* Xiên 2 : 24 68 Ăn lô 24
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96 Trượt
⋆ Ngày 02/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07Trượt
* Song thủ lô : 25 52Trượt
* Xiên 2 : 17 62 Ăn lô 62*2
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Trượt
⋆ Ngày 01/04/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21Trượt
* Song thủ lô : 01 10 Ăn lô 10
* Xiên 2 : 38 97 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98 Trượt
⋆ Ngày 31/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25Trượt<
* Song thủ lô : 35 53 Ăn lô 35
* Xiên 2 : 39 84 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62 Trượt
⋆ Ngày 30/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23Ăn lô 23
* Song thủ lô : 69 96 Ăn lô 96
* Xiên 2 : 19 74 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 Trượt
⋆ Ngày 29/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Ăn lô 31
* Song thủ lô : 34 43 Trượt
* Xiên 2 : 23 76 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32 Trượt
⋆ Ngày 28/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58Ăn lô 58
* Song thủ lô : 45 54 Trượt
* Xiên 2 : 09 83 Ăn lô 83
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85 Trượt
⋆ Ngày 27/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 18Ăn lô 18*2
* Song thủ lô : 34 43 Trượt
* Xiên 2 : 27 56 Ăn lô 56
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92 Trượt
⋆ Ngày 26/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Ăn lô 28
* Song thủ lô : 24 42 Ăn lô 42
* Xiên 2 : 18 76 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91 Ăn đề 19
⋆ Ngày 25/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 02Ăn lô 02
* Song thủ lô : 25 52 Ăn lô 25
* Xiên 2 : 19 64 Ăn lô 19
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 Trượt
⋆ Ngày 24/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 57 Trượt
* Song thủ lô : 49 94 Trượt
* Xiên 2 : 29 48 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 49 94 59 95 Trượt
⋆ Ngày 23/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23 Trượt
* Song thủ lô : 16 61 Ăn lô 16 61
* Xiên 2 : 08 92 Ăn lô 08
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Ăn đề 82
⋆ Ngày 22/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19 Trượt
* Song thủ lô : 17 71 Ăn lô 71*3
* Xiên 2 : 36 97 Ăn lô 97
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Ăn đề 71
⋆ Ngày 21/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21 Trượt
* Song thủ lô : 46 64 Trượt
* Xiên 2 : 18 52 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 Trượt
⋆ Ngày 20/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 97 Trượt
* Song thủ lô : 14 41 Ăn lô 14
* Xiên 2 : 26 74 Ăn lô 26
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94 Trượt
⋆ Ngày 19/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 69 Trượt
* Song thủ lô : 56 65 Ăn lô 56 65
* Xiên 2 : 15 72 Ăn lô 72
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51 Trượt
⋆ Ngày 18/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36 Trượt
* Song thủ lô : 28 82 Ăn lô 82
* Xiên 2 : 18 47 Ăn lô 47
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Trượt
⋆ Ngày 17/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Trượt
* Song thủ lô : 67 76 Trượt
* Xiên 2 : 06 52Ăn lô 52
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Trượt
⋆ Ngày 16/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08 Trượt
* Song thủ lô : 37 73 Trượt
* Xiên 2 : 19 46Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90 Trượt
⋆ Ngày 15/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 76 Ăn lô 76
* Song thủ lô : 15 51 Ăn lô 51
* Xiên 2 : 47 81Ăn lô 81
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 Trượt
⋆ Ngày 14/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07 Ăn lô 07
* Song thủ lô : 69 96 Ăn lô 69
* Xiên 2 : 24 53Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Ăn đề 69
⋆ Ngày 13/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28 Ăn lô 28
* Song thủ lô : 12 21 Trượt
* Xiên 2 : 36 74Ăn lô 74
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 12/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 12 Ăn lô 12
* Song thủ lô : 69 96 Trượt
* Xiên 2 : 59 76Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 57 75 67 76Trượt
⋆ Ngày 11/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 89 Ăn lô 89*2
* Song thủ lô : 25 52 Trượt
* Xiên 2 : 17 46Ăn lô 46
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98Trượt
⋆ Ngày 10/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 03Ăn lô 03
* Song thủ lô : 16 61 Trượt
* Xiên 2 : 23 64Ăn lô 64
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62Trượt
⋆ Ngày 08/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 14Ăn lô 14
* Song thủ lô : 38 83 Trượt
* Xiên 2 : 08 94 Ăn lô 94*2
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 48 84Trượt
⋆ Ngày 07/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37Ăn lô 37*2
* Song thủ lô : 47 74 Ăn lô 47
* Xiên 2 : 08 61 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 47 74Ăn đề 47
⋆ Ngày 06/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 45Ăn lô 45*2
* Song thủ lô : 06 60 Trượt
* Xiên 2 : 23 79 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 06 60 07 70Trượt
⋆ Ngày 05/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 18Ăn lô 18
* Song thủ lô : 29 92 Ăn lô 29 92
* Xiên 2 : 15 67 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 04/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 04Trượt
* Song thủ lô : 26 62 Ăn lô 62
* Xiên 2 : 35 51 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62Trượt
⋆ Ngày 03/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58Trượt
* Song thủ lô : 03 30 Ăn lô 03
* Xiên 2 : 09 81 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95Trượt
⋆ Ngày 02/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 24Ăn lô 24
* Song thủ lô : 39 93 Ăn lô 93
* Xiên 2 : 18 76 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 01/03/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Trượt
* Song thủ lô : 18 81 Trượt
* Xiên 2 : 07 43 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 29/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Trượt
* Song thủ lô : 45 54 Ăn lô 54*2
* Xiên 2 : 25 48 Ăn lô 48
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 28/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41Trượt
* Song thủ lô : 09 90 Ăn lô 90
* Xiên 2 : 21 84 Ăn lô 21
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42Trượt
⋆ Ngày 27/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 65Ăn lô 65
* Song thủ lô : 09 90 Ăn lô 09
* Xiên 2 : 21 76 Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Ăn đề 09
⋆ Ngày 26/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 54Trượt
* Song thủ lô : 23 32 Ăn lô 32
* Xiên 2 : 34 95 Ăn lô 34
* Soi Cầu đề 4 số : 49 94 59 95Trượt
⋆ Ngày 25/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Trượt
* Song thủ lô : 58 85 Trượt
* Xiên 2 : 07 94 Ăn lô 07
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 24/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 53 Trượt
* Song thủ lô : 17 71 Trượt
* Xiên 2 : 19 42 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 23/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23 Trượt
* Song thủ lô : 14 41 Ăn lô 41*2
* Xiên 2 : 29 68 Ăn lô 68
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 22/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37 Ăn lô 37
* Song thủ lô : 26 62 Ăn lô 26*2
* Xiên 2 : 56 82 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 21/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21 Trượt
* Song thủ lô : 18 81 Ăn lô 18*2
* Xiên 2 : 32 79 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 Trượt
⋆ Ngày 20/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 78 Ăn lô 78
* Song thủ lô : 16 61 Ăn lô 16
* Xiên 2 : 05 41 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 Trượt
⋆ Ngày 19/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19 Ăn lô 19
* Song thủ lô : 03 30 Trượt
* Xiên 2 : 26 89 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62 Trượt
⋆ Ngày 18/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07 Ăn lô 07
* Song thủ lô : 69 96 Trượt
* Xiên 2 : 32 69 Ăn lô 32
* Soi Cầu đề 4 số : 12 21 13 31 Ăn đề 84
• Ngày 08/02 – 15/02/2024 NGHỈ TẾT Chờ Kết Quả
⋆ Ngày 07/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Ăn lô 17
* Song thủ lô : 04 40 Ăn lô 04*2
* Xiên 2 : 26 96 Ăn lô 96
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85 Ăn đề 84
⋆ Ngày 06/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 96 Ăn lô 96
* Song thủ lô : 47 74 Trượt
* Xiên 2 : 06 39 Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 Trượt
⋆ Ngày 05/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26 Ăn lô 26
* Song thủ lô : 17 71 Ăn lô 71
* Xiên 2 : 26 71 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94 Trượt
⋆ Ngày 04/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 04 Ăn lô 04
* Song thủ lô : 36 63 Trượt
* Xiên 2 : 12 29 Ăn lô 12
* Soi Cầu đề 4 số : 05 50 06 60 Trượt
⋆ Ngày 03/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19 Ăn lô 19
* Song thủ lô : 45 54 Trượt
* Xiên 2 : 41 78 Ăn lô 41*2
* Soi Cầu đề 4 số : 26 62 25 52 Trượt
⋆ Ngày 02/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 93Ăn lô 93
* Song thủ lô : 19 91 Trượt
* Xiên 2 : 26 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 01/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Ăn lô 01
* Song thủ lô : 16 61 Ăn lô 16 61
* Xiên 2 : 39 58Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 Trượt
⋆ Ngày 31/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Ăn lô 31
* Song thủ lô : 39 93 Trượt
* Xiên 2 : 29 84Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96 Trượt
⋆ Ngày 30/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36Ăn lô 36
* Song thủ lô : 25 52 Trượt
* Xiên 2 : 51 95 Ăn lô 95
* Soi Cầu đề 4 số : 24 42 25 52 Ăn đề 24
⋆ Ngày 29/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 81Ăn lô 81
* Song thủ lô : 29 92 Trượt
* Xiên 2 : 07 46 Ăn lô 46
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 28/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38 Ăn lô 38
* Song thủ lô : 36 63 Trượt
* Xiên 2 : 02 69 Ăn lô 02
* Soi Cầu đề 4 số : 23 32 24 42 Trượt
⋆ Ngày 27/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 47 Trượt
* Song thủ lô : 27 72 Ăn lô 68
* Xiên 2 : 37 89 Ăn lô 37*2
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86 Trượt
⋆ Ngày 26/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 78 Trượt
* Song thủ lô : 68 86 Ăn lô 68
* Xiên 2 : 02 15 Ăn lô 15
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51 Trượt
⋆ Ngày 25/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27 Ăn lô 27*2
* Song thủ lô : 78 87 Trượt
* Xiên 2 : 26 79 Ăn lô 79
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97 Trượt
⋆ Ngày 24/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 89 Ăn lô 89
* Song thủ lô : 14 41 Trượt
* Xiên 2 : 57 92 Ăn lô 57
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 23/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25 Ăn lô 25
* Song thủ lô : 23 32 Trượt
* Xiên 2 : 06 78 Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32 Trượt
⋆ Ngày 22/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01 Trượt
* Song thủ lô : 06 60 Ăn lô 06
* Xiên 2 : 25 67 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97 Trượt
⋆ Ngày 21/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21 Ăn lô 21
* Song thủ lô : 49 94 Ăn lô 49
* Xiên 2 : 08 76 Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 Trượt
⋆ Ngày 20/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 29 Ăn lô 29
* Song thủ lô : 56 65 Ăn lô 65
* Xiên 2 : 07 68 Ăn lô 68
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 46 64 Ăn đề 64
⋆ Ngày 19/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26 Ăn lô 26
* Song thủ lô : 45 54 Ăn lô 45
* Xiên 2 : 27 35 Ăn lô 35*2
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Trượt
⋆ Ngày 18/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 18 Trượt
* Song thủ lô : 56 65 Trượt
* Xiên 2 : 24 48 Ăn lô 48
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Trượt
⋆ Ngày 17/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 51 Ăn lô 51
* Song thủ lô : 05 50 Ăn lô 50
* Xiên 2 : 51 94 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 45 54 46 64 Trượt
⋆ Ngày 16/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 92 Ăn lô 92*2
* Song thủ lô : 79 97Ăn lô 79
* Xiên 2 : 19 61 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98Trượt
⋆ Ngày 14/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52 Trượt
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14 41
* Xiên 2 : 24 68 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52Trượt
⋆ Ngày 13/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Ăn lô 17*2
* Song thủ lô : 04 40Ăn lô 04
* Xiên 2 : 29 67 Ăn lô 29
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Ăn đề 86
⋆ Ngày 12/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06 Ăn lô 06
* Song thủ lô : 36 63 Trượt
* Xiên 2 : 42 94 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 12 21 13 31 Ăn đề 13
⋆ Ngày 11/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 09 Ăn lô 09
* Song thủ lô : 13 31Ăn lô 13 31
* Xiên 2 : 56 97 Ăn lô 97
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Trượt
⋆ Ngày 10/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27 Ăn lô 27
* Song thủ lô : 09 90 Ăn lô 09 90
* Xiên 2 : 27 37 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 58 85Trượt
⋆ Ngày 09/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Trượt
* Song thủ lô : 13 31 Trượt
* Xiên 2 : 49 95 Ăn lô 49
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 07/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07 Trượt
* Song thủ lô : 19 91 Ăn lô 19
* Xiên 2 : 27 68 Ăn lô 68
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 06/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 51 Trượt
* Song thủ lô : 24 42 Ăn lô 24*2
* Xiên 2 : 29 67 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 05/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Ăn lô 17
* Song thủ lô : 39 93 Ăn lô 93
* Xiên 2 : 01 41 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 37 73Trượt
⋆ Ngày 04/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52 Trượt
* Song thủ lô : 49 94Ăn lô 49 – 94
* Xiên 2 : 08 49Ăn lô 49
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 03/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 03 Trượt
* Song thủ lô : 69 96Ăn lô 69
* Xiên 2 : 27 89Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 02/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21 Ăn lô 21
* Song thủ lô : 57 75Ăn lô 75
* Xiên 2 : 03 59Ăn lô 59
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 57 75Ăn đề 56
⋆ Ngày 01/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 32 Ăn lô 32
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 65*2
* Xiên 2 : 18 24Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 31/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31 Ăn lô 31
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 39 75Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 30/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 34 Trượt
* Song thủ lô : 08 80Ăn lô 08 80*2
* Xiên 2 : 29 78Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 29/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 47 Ăn lô 47
* Song thủ lô : 16 61Ăn lô 16
* Xiên 2 : 48 60Ăn lô 60
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86Trượt
⋆ Ngày 28/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 68 Ăn lô 68
* Song thủ lô : 17 71Ăn lô 71
* Xiên 2 : 08 76Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86Trượt
⋆ Ngày 27/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 69 Ăn lô 69
* Song thủ lô : 01 10Ăn lô 10
* Xiên 2 : 69 71Ăn lô 69
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Trượt
⋆ Ngày 26/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37 Trượt
* Song thủ lô : 68 86Trượt
* Xiên 2 : 18 93Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 37 73Ăn đề 36
⋆ Ngày 25/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25 Ăn lô 25
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 34
* Xiên 2 : 39 74Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95/span>→ Trượt
⋆ Ngày 24/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 04 Ăn lô 04
* Song thủ lô : 38 83Ăn lô 38 83
* Xiên 2 : 25 84Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 23/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 34 Ăn lô 34
* Song thủ lô : 47 74Ăn lô 47
* Xiên 2 : 06 69Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62Trượt
⋆ Ngày 22/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 85 Trượt
* Song thủ lô : 01 10Trượt
* Xiên 2 : 25 73Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 21/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07 Trượt
* Song thủ lô : 26 62Ăn lô 26
* Xiên 2 : 29 81Ăn lô 81
* Soi Cầu đề 4 số : 06 60 07 70Trượt
⋆ Ngày 20/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46 Trượt
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78 87
* Xiên 2 : 28 73Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 19/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 12 Trượt
* Song thủ lô : 23 32Ăn lô 32
* Xiên 2 : 36 82Ăn lô 82*2
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 18/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 29 Ăn lô 29
* Song thủ lô : 08 80Trượt
* Xiên 2 : 57 69Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 17/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 24 Ăn lô 24
* Song thủ lô : 57 75Ăn lô 57*2
* Xiên 2 : 38 54Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 57 75Ăn đề 57
⋆ Ngày 16/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 89 Ăn lô 89*2
* Song thủ lô : 45 54Trượt
* Xiên 2 : 21 93Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 15/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 72 Ăn lô 72
* Song thủ lô : 23 32Ăn lô 32
* Xiên 2 : 26 58Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95Trượt
⋆ Ngày 14/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19 Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 84*2
* Xiên 2 : 23 89Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85Trượt
⋆ Ngày 13/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 64 Trượt
* Song thủ lô : 05 50Trượt
* Xiên 2 : 03 92Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 12/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 16 Trượt
* Song thủ lô : 67 76Ăn lô 67
* Xiên 2 : 14 74Ăn lô 74
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 11/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 83Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 35 81Ăn lô 81*2
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 10/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 57Trượt
* Song thủ lô : 23 32Trượt
* Xiên 2 : 06 16Ăn lô 16*2
* Soi Cầu đề 4 số : 06 60 07 70Ăn đề 60
⋆ Ngày 09/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Ăn lô 01
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 34
* Xiên 2 : 26 53Ăn lô 53
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52Trượt
⋆ Ngày 08/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 71Ăn lô 71
* Song thủ lô : 18 81Ăn lô 81
* Xiên 2 : 08 95Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 07/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 24Ăn lô 24
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78
* Xiên 2 : 26 39Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 06/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06Trượt
* Song thủ lô : 27 72Ăn lô 27*3
* Xiên 2 : 29 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 06 60 07 70Trượt
⋆ Ngày 05/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 57Ăn lô 57
* Song thủ lô : 15 51Ăn lô 51*2
* Xiên 2 : 37 86Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95Trượt
⋆ Ngày 04/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08Ăn lô 08
* Song thủ lô : 29 92Ăn lô 92
* Xiên 2 : 69 98Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 03/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 63Ăn lô 63*2
* Song thủ lô : 58 85Trượt
* Xiên 2 : 31 68Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 17 71Ăn đề 16
⋆ Ngày 02/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23Ăn lô 23
* Song thủ lô : 01 10Trượt
* Xiên 2 : 56 85Ăn lô 85*2
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85Ăn đề 85
⋆ Ngày 01/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Ăn lô 01*2
* Song thủ lô : 15 51Trượt
* Xiên 2 : 26 94Ăn lô 94
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 30/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 16Ăn lô 16
* Song thủ lô : 04 40Trượt
* Xiên 2 : 05 68Ăn lô 05
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 29/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41Ăn lô 41
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 65*2
* Xiên 2 : 05 98Ăn lô 05
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42Ăn đề 41
⋆ Ngày 28/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 71Ăn lô 71
* Song thủ lô : 39 93Ăn lô 39
* Xiên 2 : 01 28Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20Trượt
⋆ Ngày 27/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 83Trượt
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78
* Xiên 2 : 38 59Ăn lô 59*3
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 26/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 34Trượt
* Song thủ lô : 57 75Ăn lô 57
* Xiên 2 : 17 89Ăn lô 17
* Soi Cầu đề 4 số : 37 73 47 74Ăn đề 73
⋆ Ngày 25/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25Trượt
* Song thủ lô : 69 96Ăn lô 69
* Xiên 2 : 08 93Ăn lô 08
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Trượt
⋆ Ngày 24/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 59Trượt
* Song thủ lô : 67 76Ăn lô 76
* Xiên 2 : 03 78Ăn lô 03*2
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52Ăn đề 52
⋆ Ngày 23/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 03Trượt
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 12*2 21
* Xiên 2 : 24 76Ăn lô 24
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 22/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 56Ăn lô 56
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14
* Xiên 2 : 22 39Ăn lô 22
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 21/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Ăn lô 46
* Song thủ lô : 59 95Trượt
* Xiên 2 : 06 75Ăn lô 75
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 47 74Trượt
⋆ Ngày 19/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Ăn lô 19
* Song thủ lô : 27 72Trượt
* Xiên 2 : 64 98Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86Trượt
⋆ Ngày 18/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58Ăn lô 58*2
* Song thủ lô : 01 10Trượt
* Xiên 2 : 31 67Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Ăn đề 71
⋆ Ngày 17/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Ăn lô 38
* Song thủ lô : 69 96Ăn lô 96
* Xiên 2 : 28 76Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 47 74 Trượt
⋆ Ngày 16/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 09Ăn lô 09
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 21
* Xiên 2 : 16 51Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 15/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 96Ăn lô 96*2
* Song thủ lô : 15 51Ăn lô 15
* Xiên 2 : 09 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 Trượt
⋆ Ngày 14/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 14Ăn lô 14*2
* Song thủ lô : 89 98Ăn lô 98*3
* Xiên 2 : 09 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90 Trượt
⋆ Ngày 13/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26Trượt
* Song thủ lô : 13 31Ăn lô 31
* Xiên 2 : 56 98Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 12 21 13 31 Ăn đề 12
⋆ Ngày 12/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 12Trượt
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 19
* Xiên 2 : 38 72Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62 Trượt
⋆ Ngày 11/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Ăn lô 31
* Song thủ lô : 58 85Trượt
* Xiên 2 : 29 76Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 Trượt
⋆ Ngày 10/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 39Trượt
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 21
* Xiên 2 : 02 74Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 09/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Trượt
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 09 53Ăn lô 09*3
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 08/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08Trượt
* Song thủ lô : 23 32Ăn lô 23
* Xiên 2 : 56 89Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 07/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 50Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 07 26Ăn lô 26
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Ăn đề 49
⋆ Ngày 05/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27Trượt
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14*2 41
* Xiên 2 : 19 68Ăn lô 19
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 04/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37Trượt
* Song thủ lô : 58 85Ăn lô 58*2 85*2
* Xiên 2 : 18 67Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85Ăn đề 58
⋆ Ngày 03/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Trượt
* Song thủ lô : 03 30Ăn lô 30
* Xiên 2 : 27 63Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 02/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 02Trượt
* Song thủ lô : 27 72Ăn lô 27*3
* Xiên 2 : 51 92Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 01/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52Trượt
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 65*3
* Xiên 2 : 01 38Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 31/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Trượt
* Song thủ lô : 67 76Ăn lô 67 76
* Xiên 2 : 29 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 67 76 68 86Ăn đề 67
⋆ Ngày 30/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 42Trượt
* Song thủ lô : 05 50Ăn lô 50
* Xiên 2 : 01 59Ăn lô 01*2
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20Trượt
⋆ Ngày 29/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 84Ăn lô 84
* Song thủ lô : 26 62Ăn lô 26
* Xiên 2 : 12 79Ăn lô 12
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97Trượt
⋆ Ngày 28/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25Ăn lô 25
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 35 78Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 27/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 29Trượt
* Song thủ lô : 56 65Trượt
* Xiên 2 : 21 89Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62Trượt
⋆ Ngày 26/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 64Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 84
* Xiên 2 : 38 95Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 25/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Trượt
* Song thủ lô : 25 52Ăn lô 52*2
* Xiên 2 : 39 71Ăn lô 71
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 24/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Trượt
* Song thủ lô : 59 95Ăn lô 59*2
* Xiên 2 : 07 51Ăn lô 51
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 23/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 39Trượt
* Song thủ lô : 46 64Ăn lô 46
* Xiên 2 : 23 61Ăn lô 61
* Soi Cầu đề 4 số : 39 93 49 94Trượt
⋆ Ngày 22/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 75Ăn lô 75
* Song thủ lô : 18 81Ăn lô 18
* Xiên 2 : 07 45Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Ăn đề 18
⋆ Ngày 21/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 65Ăn lô 65*2
* Song thủ lô : 01 10Ăn lô 10
* Xiên 2 : 19 88Ăn lô 88
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 20/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 57Trượt
* Song thủ lô : 45 54Trượt
* Xiên 2 : 38 96Ăn lô 38*3
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51Trượt
⋆ Ngày 19/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Trượt
* Song thủ lô : 23 32Trượt
* Xiên 2 : 05 36Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 18/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27Ăn lô 27
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 04 98Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Cùng chuyên mục
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Bạch Thủ Lô Siêu Víp
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Song Thủ Lô Chính Xác Nhất Hôm Nay
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Lô Xiên 2 Miền Bắc Chính Xác Nhất
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Lô Xiên 3 Miền Bắc Siêu Víp
Nuôi Lô 68 Nhận Ngay Dàn Đề 10 Số Chính Xác Hôm Nay
Nuôi Lô 68 Soi cầu dàn đề 20 số Miền Bắc hôm nay