Nuôi Lô

Trang Chủ


Soi Cầu 247

Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số


Nhận số chuẩn hôm nay từ Admin: Kết Bạn Ngay
Nuôi Lô 68 ComBo số Chuẩn ngay hôm nay ( Btl + Stl + Xiên + Đề )

5.27K

Soi cầu cao cấp nhận combo Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số. Để đảm bảo cho tỷ lệ chính xác lên tới 98% thì Nuôi Lô 68 cung cấp dàn cao cấp để cùng nhau chiến thắng. Để nhận số mọi người vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

Nhận Số Miền Bắc Chính Xác
Phí Lấy Cầu => 1.000k ( 1.000.000 VND )
Thẻ Cào : ViettelVinaMobi

Soi Cầu Cao cấp ĐTL + STL + X2 + Đ4S
⋆ Ngày 28/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: Đăng Ký Chờ Kết Quả
* Song thủ lô : Đăng KýChờ Kết Quả
* Xiên 2 : Đăng Ký Chờ Kết Quả
* Soi Cầu đề 4 số : Đăng Ký Chờ Kết Quả
⋆ Ngày 27/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 65Ăn lô 65
* Song thủ lô : 09 90 Ăn lô 09
* Xiên 2 : 21 76 Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Ăn đề 09
⋆ Ngày 26/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 54Trượt
* Song thủ lô : 23 32 Ăn lô 32
* Xiên 2 : 34 95 Ăn lô 34
* Soi Cầu đề 4 số : 49 94 59 95Trượt
⋆ Ngày 25/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Trượt
* Song thủ lô : 58 85 Trượt
* Xiên 2 : 07 94 Ăn lô 07
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 24/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 53 Trượt
* Song thủ lô : 17 71 Trượt
* Xiên 2 : 19 42 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 23/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23 Trượt
* Song thủ lô : 14 41 Ăn lô 41*2
* Xiên 2 : 29 68 Ăn lô 68
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 22/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37 Ăn lô 37
* Song thủ lô : 26 62 Ăn lô 26*2
* Xiên 2 : 56 82 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 21/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21 Trượt
* Song thủ lô : 18 81 Ăn lô 18*2
* Xiên 2 : 32 79 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 Trượt
⋆ Ngày 20/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 78 Ăn lô 78
* Song thủ lô : 16 61 Ăn lô 16
* Xiên 2 : 05 41 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 Trượt
⋆ Ngày 19/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19 Ăn lô 19
* Song thủ lô : 03 30 Trượt
* Xiên 2 : 26 89 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62 Trượt
⋆ Ngày 18/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07 Ăn lô 07
* Song thủ lô : 69 96 Trượt
* Xiên 2 : 32 69 Ăn lô 32
* Soi Cầu đề 4 số : 12 21 13 31 Ăn đề 84
• Ngày 08/02 – 15/02/2024 NGHỈ TẾT Chờ Kết Quả
⋆ Ngày 07/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Ăn lô 17
* Song thủ lô : 04 40 Ăn lô 04*2
* Xiên 2 : 26 96 Ăn lô 96
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85 Ăn đề 84
⋆ Ngày 06/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 96 Ăn lô 96
* Song thủ lô : 47 74 Trượt
* Xiên 2 : 06 39 Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 Trượt
⋆ Ngày 05/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26 Ăn lô 26
* Song thủ lô : 17 71 Ăn lô 71
* Xiên 2 : 26 71 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94 Trượt
⋆ Ngày 04/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 04 Ăn lô 04
* Song thủ lô : 36 63 Trượt
* Xiên 2 : 12 29 Ăn lô 12
* Soi Cầu đề 4 số : 05 50 06 60 Trượt
⋆ Ngày 03/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19 Ăn lô 19
* Song thủ lô : 45 54 Trượt
* Xiên 2 : 41 78 Ăn lô 41*2
* Soi Cầu đề 4 số : 26 62 25 52 Trượt
⋆ Ngày 02/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 93Ăn lô 93
* Song thủ lô : 19 91 Trượt
* Xiên 2 : 26 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 01/02/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Ăn lô 01
* Song thủ lô : 16 61 Ăn lô 16 61
* Xiên 2 : 39 58Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 Trượt
⋆ Ngày 31/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Ăn lô 31
* Song thủ lô : 39 93 Trượt
* Xiên 2 : 29 84Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96 Trượt
⋆ Ngày 30/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36Ăn lô 36
* Song thủ lô : 25 52 Trượt
* Xiên 2 : 51 95 Ăn lô 95
* Soi Cầu đề 4 số : 24 42 25 52 Ăn đề 24
⋆ Ngày 29/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 81Ăn lô 81
* Song thủ lô : 29 92 Trượt
* Xiên 2 : 07 46 Ăn lô 46
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 28/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38 Ăn lô 38
* Song thủ lô : 36 63 Trượt
* Xiên 2 : 02 69 Ăn lô 02
* Soi Cầu đề 4 số : 23 32 24 42 Trượt
⋆ Ngày 27/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 47 Trượt
* Song thủ lô : 27 72 Ăn lô 68
* Xiên 2 : 37 89 Ăn lô 37*2
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86 Trượt
⋆ Ngày 26/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 78 Trượt
* Song thủ lô : 68 86 Ăn lô 68
* Xiên 2 : 02 15 Ăn lô 15
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51 Trượt
⋆ Ngày 25/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27 Ăn lô 27*2
* Song thủ lô : 78 87 Trượt
* Xiên 2 : 26 79 Ăn lô 79
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97 Trượt
⋆ Ngày 24/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 89 Ăn lô 89
* Song thủ lô : 14 41 Trượt
* Xiên 2 : 57 92 Ăn lô 57
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 23/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25 Ăn lô 25
* Song thủ lô : 23 32 Trượt
* Xiên 2 : 06 78 Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32 Trượt
⋆ Ngày 22/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01 Trượt
* Song thủ lô : 06 60 Ăn lô 06
* Xiên 2 : 25 67 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97 Trượt
⋆ Ngày 21/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21 Ăn lô 21
* Song thủ lô : 49 94 Ăn lô 49
* Xiên 2 : 08 76 Ăn lô 76
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42 Trượt
⋆ Ngày 20/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 29 Ăn lô 29
* Song thủ lô : 56 65 Ăn lô 65
* Xiên 2 : 07 68 Ăn lô 68
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 46 64 Ăn đề 64
⋆ Ngày 19/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26 Ăn lô 26
* Song thủ lô : 45 54 Ăn lô 45
* Xiên 2 : 27 35 Ăn lô 35*2
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Trượt
⋆ Ngày 18/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 18 Trượt
* Song thủ lô : 56 65 Trượt
* Xiên 2 : 24 48 Ăn lô 48
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82 Trượt
⋆ Ngày 17/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 51 Ăn lô 51
* Song thủ lô : 05 50 Ăn lô 50
* Xiên 2 : 51 94 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 45 54 46 64 Trượt
⋆ Ngày 16/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 92 Ăn lô 92*2
* Song thủ lô : 79 97Ăn lô 79
* Xiên 2 : 19 61 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98Trượt
⋆ Ngày 14/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52 Trượt
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14 41
* Xiên 2 : 24 68 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52Trượt
⋆ Ngày 13/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Ăn lô 17*2
* Song thủ lô : 04 40Ăn lô 04
* Xiên 2 : 29 67 Ăn lô 29
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Ăn đề 86
⋆ Ngày 12/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06 Ăn lô 06
* Song thủ lô : 36 63 Trượt
* Xiên 2 : 42 94 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 12 21 13 31 Ăn đề 13
⋆ Ngày 11/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 09 Ăn lô 09
* Song thủ lô : 13 31Ăn lô 13 31
* Xiên 2 : 56 97 Ăn lô 97
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Trượt
⋆ Ngày 10/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27 Ăn lô 27
* Song thủ lô : 09 90 Ăn lô 09 90
* Xiên 2 : 27 37 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 58 85Trượt
⋆ Ngày 09/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Trượt
* Song thủ lô : 13 31 Trượt
* Xiên 2 : 49 95 Ăn lô 49
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 07/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07 Trượt
* Song thủ lô : 19 91 Ăn lô 19
* Xiên 2 : 27 68 Ăn lô 68
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 06/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 51 Trượt
* Song thủ lô : 24 42 Ăn lô 24*2
* Xiên 2 : 29 67 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 05/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 17 Ăn lô 17
* Song thủ lô : 39 93 Ăn lô 93
* Xiên 2 : 01 41 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 37 73Trượt
⋆ Ngày 04/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52 Trượt
* Song thủ lô : 49 94Ăn lô 49 – 94
* Xiên 2 : 08 49Ăn lô 49
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 03/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 03 Trượt
* Song thủ lô : 69 96Ăn lô 69
* Xiên 2 : 27 89Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 02/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21 Ăn lô 21
* Song thủ lô : 57 75Ăn lô 75
* Xiên 2 : 03 59Ăn lô 59
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 57 75Ăn đề 56
⋆ Ngày 01/01/2024 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 32 Ăn lô 32
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 65*2
* Xiên 2 : 18 24Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 31/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31 Ăn lô 31
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 39 75Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 30/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 34 Trượt
* Song thủ lô : 08 80Ăn lô 08 80*2
* Xiên 2 : 29 78Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 29/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 47 Ăn lô 47
* Song thủ lô : 16 61Ăn lô 16
* Xiên 2 : 48 60Ăn lô 60
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86Trượt
⋆ Ngày 28/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 68 Ăn lô 68
* Song thủ lô : 17 71Ăn lô 71
* Xiên 2 : 08 76Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86Trượt
⋆ Ngày 27/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 69 Ăn lô 69
* Song thủ lô : 01 10Ăn lô 10
* Xiên 2 : 69 71Ăn lô 69
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Trượt
⋆ Ngày 26/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37 Trượt
* Song thủ lô : 68 86Trượt
* Xiên 2 : 18 93Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 37 73Ăn đề 36
⋆ Ngày 25/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25 Ăn lô 25
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 34
* Xiên 2 : 39 74Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95/span>→ Trượt
⋆ Ngày 24/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 04 Ăn lô 04
* Song thủ lô : 38 83Ăn lô 38 83
* Xiên 2 : 25 84Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 23/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 34 Ăn lô 34
* Song thủ lô : 47 74Ăn lô 47
* Xiên 2 : 06 69Ăn lô 06
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62Trượt
⋆ Ngày 22/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 85 Trượt
* Song thủ lô : 01 10Trượt
* Xiên 2 : 25 73Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 21/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 07 Trượt
* Song thủ lô : 26 62Ăn lô 26
* Xiên 2 : 29 81Ăn lô 81
* Soi Cầu đề 4 số : 06 60 07 70Trượt
⋆ Ngày 20/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46 Trượt
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78 87
* Xiên 2 : 28 73Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 19/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 12 Trượt
* Song thủ lô : 23 32Ăn lô 32
* Xiên 2 : 36 82Ăn lô 82*2
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 18/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 29 Ăn lô 29
* Song thủ lô : 08 80Trượt
* Xiên 2 : 57 69Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 17/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 24 Ăn lô 24
* Song thủ lô : 57 75Ăn lô 57*2
* Xiên 2 : 38 54Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 57 75Ăn đề 57
⋆ Ngày 16/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 89 Ăn lô 89*2
* Song thủ lô : 45 54Trượt
* Xiên 2 : 21 93Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 15/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 72 Ăn lô 72
* Song thủ lô : 23 32Ăn lô 32
* Xiên 2 : 26 58Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95Trượt
⋆ Ngày 14/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19 Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 84*2
* Xiên 2 : 23 89Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85Trượt
⋆ Ngày 13/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 64 Trượt
* Song thủ lô : 05 50Trượt
* Xiên 2 : 03 92Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 12/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 16 Trượt
* Song thủ lô : 67 76Ăn lô 67
* Xiên 2 : 14 74Ăn lô 74
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 11/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 83Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 35 81Ăn lô 81*2
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Trượt
⋆ Ngày 10/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 57Trượt
* Song thủ lô : 23 32Trượt
* Xiên 2 : 06 16Ăn lô 16*2
* Soi Cầu đề 4 số : 06 60 07 70Ăn đề 60
⋆ Ngày 09/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Ăn lô 01
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 34
* Xiên 2 : 26 53Ăn lô 53
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52Trượt
⋆ Ngày 08/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 71Ăn lô 71
* Song thủ lô : 18 81Ăn lô 81
* Xiên 2 : 08 95Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 07/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 24Ăn lô 24
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78
* Xiên 2 : 26 39Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 06/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06Trượt
* Song thủ lô : 27 72Ăn lô 27*3
* Xiên 2 : 29 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 06 60 07 70Trượt
⋆ Ngày 05/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 57Ăn lô 57
* Song thủ lô : 15 51Ăn lô 51*2
* Xiên 2 : 37 86Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95Trượt
⋆ Ngày 04/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08Ăn lô 08
* Song thủ lô : 29 92Ăn lô 92
* Xiên 2 : 69 98Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 03/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 63Ăn lô 63*2
* Song thủ lô : 58 85Trượt
* Xiên 2 : 31 68Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 17 71Ăn đề 16
⋆ Ngày 02/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23Ăn lô 23
* Song thủ lô : 01 10Trượt
* Xiên 2 : 56 85Ăn lô 85*2
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85Ăn đề 85
⋆ Ngày 01/12/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 01Ăn lô 01*2
* Song thủ lô : 15 51Trượt
* Xiên 2 : 26 94Ăn lô 94
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 30/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 16Ăn lô 16
* Song thủ lô : 04 40Trượt
* Xiên 2 : 05 68Ăn lô 05
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 29/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 41Ăn lô 41
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 65*2
* Xiên 2 : 05 98Ăn lô 05
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42Ăn đề 41
⋆ Ngày 28/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 71Ăn lô 71
* Song thủ lô : 39 93Ăn lô 39
* Xiên 2 : 01 28Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20Trượt
⋆ Ngày 27/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 83Trượt
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78
* Xiên 2 : 38 59Ăn lô 59*3
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 26/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 34Trượt
* Song thủ lô : 57 75Ăn lô 57
* Xiên 2 : 17 89Ăn lô 17
* Soi Cầu đề 4 số : 37 73 47 74Ăn đề 73
⋆ Ngày 25/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25Trượt
* Song thủ lô : 69 96Ăn lô 69
* Xiên 2 : 08 93Ăn lô 08
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Trượt
⋆ Ngày 24/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 59Trượt
* Song thủ lô : 67 76Ăn lô 76
* Xiên 2 : 03 78Ăn lô 03*2
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52Ăn đề 52
⋆ Ngày 23/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 03Trượt
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 12*2 21
* Xiên 2 : 24 76Ăn lô 24
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 22/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 56Ăn lô 56
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14
* Xiên 2 : 22 39Ăn lô 22
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 21/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Ăn lô 46
* Song thủ lô : 59 95Trượt
* Xiên 2 : 06 75Ăn lô 75
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 47 74Trượt
⋆ Ngày 19/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Ăn lô 19
* Song thủ lô : 27 72Trượt
* Xiên 2 : 64 98Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 68 86Trượt
⋆ Ngày 18/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 58Ăn lô 58*2
* Song thủ lô : 01 10Trượt
* Xiên 2 : 31 67Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72 Ăn đề 71
⋆ Ngày 17/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Ăn lô 38
* Song thủ lô : 69 96Ăn lô 96
* Xiên 2 : 28 76Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 46 64 47 74 Trượt
⋆ Ngày 16/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 09Ăn lô 09
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 21
* Xiên 2 : 16 51Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 15/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 96Ăn lô 96*2
* Song thủ lô : 15 51Ăn lô 15
* Xiên 2 : 09 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93 Trượt
⋆ Ngày 14/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 14Ăn lô 14*2
* Song thủ lô : 89 98Ăn lô 98*3
* Xiên 2 : 09 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90 Trượt
⋆ Ngày 13/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26Trượt
* Song thủ lô : 13 31Ăn lô 31
* Xiên 2 : 56 98Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 12 21 13 31 Ăn đề 12
⋆ Ngày 12/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 12Trượt
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 19
* Xiên 2 : 38 72Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 25 52 26 62 Trượt
⋆ Ngày 11/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Ăn lô 31
* Song thủ lô : 58 85Trượt
* Xiên 2 : 29 76Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95 Trượt
⋆ Ngày 10/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 39Trượt
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 21
* Xiên 2 : 02 74Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 09/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Trượt
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 09 53Ăn lô 09*3
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 08/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 08Trượt
* Song thủ lô : 23 32Ăn lô 23
* Xiên 2 : 56 89Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 07/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 50Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 07 26Ăn lô 26
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94Ăn đề 49
⋆ Ngày 05/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27Trượt
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14*2 41
* Xiên 2 : 19 68Ăn lô 19
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 04/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37Trượt
* Song thủ lô : 58 85Ăn lô 58*2 85*2
* Xiên 2 : 18 67Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85Ăn đề 58
⋆ Ngày 03/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Trượt
* Song thủ lô : 03 30Ăn lô 30
* Xiên 2 : 27 63Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 02/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 02Trượt
* Song thủ lô : 27 72Ăn lô 27*3
* Xiên 2 : 51 92Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 01/11/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52Trượt
* Song thủ lô : 56 65Ăn lô 65*3
* Xiên 2 : 01 38Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 31/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Trượt
* Song thủ lô : 67 76Ăn lô 67 76
* Xiên 2 : 29 85Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 67 76 68 86Ăn đề 67
⋆ Ngày 30/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 42Trượt
* Song thủ lô : 05 50Ăn lô 50
* Xiên 2 : 01 59Ăn lô 01*2
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20Trượt
⋆ Ngày 29/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 84Ăn lô 84
* Song thủ lô : 26 62Ăn lô 26
* Xiên 2 : 12 79Ăn lô 12
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97Trượt
⋆ Ngày 28/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 25Ăn lô 25
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 35 78Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 27/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 29Trượt
* Song thủ lô : 56 65Trượt
* Xiên 2 : 21 89Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62Trượt
⋆ Ngày 26/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 64Trượt
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 84
* Xiên 2 : 38 95Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 25/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Trượt
* Song thủ lô : 25 52Ăn lô 52*2
* Xiên 2 : 39 71Ăn lô 71
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 24/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Trượt
* Song thủ lô : 59 95Ăn lô 59*2
* Xiên 2 : 07 51Ăn lô 51
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 23/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 39Trượt
* Song thủ lô : 46 64Ăn lô 46
* Xiên 2 : 23 61Ăn lô 61
* Soi Cầu đề 4 số : 39 93 49 94Trượt
⋆ Ngày 22/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 75Ăn lô 75
* Song thủ lô : 18 81Ăn lô 18
* Xiên 2 : 07 45Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Ăn đề 18
⋆ Ngày 21/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 65Ăn lô 65*2
* Song thủ lô : 01 10Ăn lô 10
* Xiên 2 : 19 88Ăn lô 88
* Soi Cầu đề 4 số : 28 82 29 92Trượt
⋆ Ngày 20/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 57Trượt
* Song thủ lô : 45 54Trượt
* Xiên 2 : 38 96Ăn lô 38*3
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51Trượt
⋆ Ngày 19/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Trượt
* Song thủ lô : 23 32Trượt
* Xiên 2 : 05 36Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 18/10/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 27Ăn lô 27
* Song thủ lô : 18 81Trượt
* Xiên 2 : 04 98Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Cùng chuyên mục
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Bạch Thủ Lô Siêu Víp
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Song Thủ Lô Chính Xác Nhất Hôm Nay
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Lô Xiên 2 Miền Bắc Chính Xác Nhất
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Lô Xiên 3 Miền Bắc Siêu Víp
Nuôi Lô 68 Nhận Ngay Dàn Đề 10 Số Chính Xác Hôm Nay
Nuôi Lô 68 Soi cầu dàn đề 20 số Miền Bắc hôm nay