Nuôi Lô

Trang Chủ


Soi Cầu 247

Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số


Nhận số chuẩn hôm nay từ Admin: Kết Bạn Ngay
Nuôi Lô 68 ComBo số Chuẩn ngay hôm nay ( Btl + Stl + Xiên + Đề )

3.77K

Soi cầu cao cấp nhận combo Độc Thủ Lô + Song Thủ Lô + Xiên 2 + Dàn đề 4 số. Để đảm bảo cho tỷ lệ chính xác lên tới 98% thì Nuôi Lô 68 cung cấp dàn cao cấp để cùng nhau chiến thắng. Để nhận số mọi người vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

Nhận Số Miền Bắc Chính Xác
Phí Lấy Cầu => 1.000k ( 1.000.000 VND )
Thẻ Cào : ViettelVinaMobi

Soi Cầu Cao cấp ĐTL + STL + X2 + Đ4S
⋆ Ngày 28/09/2023 LIÊN HỆ ADMIN
* Độc thủ lô : Chờ kết quả
* Song thủ lô : Chờ kết quả
* Xiên 2 : Chờ kết quả
* Soi Cầu đề 4 số : Chờ kết quả
⋆ Ngày 27/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 12Trượt
* Song thủ lô : 02 20Trượt
* Xiên 2 : 56 73 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20 Trượt
⋆ Ngày 25/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 09Trượt
* Song thủ lô : 25 52Trượt
* Xiên 2 : 57 91 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92 Trượt
⋆ Ngày 24/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 19Ăn lô 19
* Song thủ lô : 37 73Trượt
* Xiên 2 : 48 56 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 49 94 Trượt
⋆ Ngày 23/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 42Ăn lô 42
* Song thủ lô : 68 86Trượt
* Xiên 2 : 23 71 Ăn lô 71
* Soi Cầu đề 4 số : 23 32 24 42 Trượt
⋆ Ngày 22/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 35Ăn lô 35
* Song thủ lô : 16 61Trượt
* Xiên 2 : 26 83 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 35 53 36 63Trượt
⋆ Ngày 21/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Ăn lô 46
* Song thủ lô : 57 75Trượt
* Xiên 2 : 21 73 Ăn lô 21
* Soi Cầu đề 4 số : 57 75 67 76Trượt
⋆ Ngày 20/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 39Ăn lô 39
* Song thủ lô : 02 20Trượt
* Xiên 2 : 08 79 Ăn lô 08
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 19/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21Trượt
* Song thủ lô : 39 93Trượt
* Xiên 2 : 36 94 Ăn lô 94
* Soi Cầu đề 4 số : 56 65 57 75Trượt
⋆ Ngày 18/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 38Ăn lô 38
* Song thủ lô : 04 40Ăn lô 04
* Xiên 2 : 46 87 Ăn lô 87
* Soi Cầu đề 4 số : 03 30 04 40Ăn đề 04
⋆ Ngày 17/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 62Ăn lô 62
* Song thủ lô : 19 91Ăn lô 19
* Xiên 2 : 25 78 Ăn lô 25
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 69 96Trượt
⋆ Ngày 16/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 74Ăn lô 74
* Song thủ lô : 16 61Trượt
* Xiên 2 : 32 89 Ăn lô 89*2
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 17 71Trượt
⋆ Ngày 14/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 81Ăn lô 81
* Song thủ lô : 14 41Trượt
* Xiên 2 : 01 85 Ăn lô 01
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 13/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 06Ăn lô 06
* Song thủ lô : 28 82Trượt
* Xiên 2 : 34 76 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42Trượt
⋆ Ngày 12/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 37Ăn lô 37
* Song thủ lô : 13 31Ăn lô 31
* Xiên 2 : 29 68 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Ăn đề 32
⋆ Ngày 11/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36Ăn lô 36
* Song thủ lô : 48 84Trượt
* Xiên 2 : 56 98 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98Trượt
⋆ Ngày 10/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 68Ăn lô 68
* Song thủ lô : 25 52Trượt
* Xiên 2 : 31 89 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 17 71 27 72Trượt
⋆ Ngày 09/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 52Ăn lô 52
* Song thủ lô : 08 80Ăn lô 08
* Xiên 2 : 27 65 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 08 80 09 90Trượt
⋆ Ngày 08/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 02Trượt
* Song thủ lô : 56 65Trượt
* Xiên 2 : 45 96 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 15 51Trượt
⋆ Ngày 07/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 98Ăn lô 98
* Song thủ lô : 45 54Trượt
* Xiên 2 : 03 19 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98Trượt
⋆ Ngày 06/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 48Ăn lô 48
* Song thủ lô : 03 30Ăn lô 30
* Xiên 2 : 29 78 Ăn lô 78
* Soi Cầu đề 4 số : 38 83 39 93Trượt
⋆ Ngày 05/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 51Ăn lô 51
* Song thủ lô : 49 94Ăn lô 49*2
* Xiên 2 : 39 85 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 47 74 57 75Trượt
⋆ Ngày 04/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 29Trượt
* Song thủ lô : 14 41Trượt
* Xiên 2 : 17 83 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 19 91 29 92Trượt
⋆ Ngày 03/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Ăn lô 28
* Song thủ lô : 47 74Ăn lô 74
* Xiên 2 : 26 89 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 16 61 26 62Trượt
⋆ Ngày 02/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 42Ăn lô 42
* Song thủ lô : 48 84Ăn lô 48
* Xiên 2 : 29 78 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 48 84 58 85Trượt
⋆ Ngày 01/09/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36Ăn lô 36
* Song thủ lô : 59 95Ăn lô 59
* Xiên 2 : 01 76 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 23 32 24 42Trượt
⋆ Ngày 31/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 46Ăn lô 46
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 34
* Xiên 2 : 31 85 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 19 91Trượt
⋆ Ngày 30/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 02Ăn lô 02
* Song thủ lô : 39 93Ăn lô 39 93
* Xiên 2 : 04 78 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 13 31 23 32Trượt
⋆ Ngày 29/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23Trượt
* Song thủ lô : 78 87Ăn lô 78 87
* Xiên 2 : 09 85 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 78 87 79 97Ăn đề 78
⋆ Ngày 28/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 28Trượt
* Song thủ lô : 12 21Ăn lô 12*2
* Xiên 2 : 25 73 Ăn lô 73
* Soi Cầu đề 4 số : 01 10 02 20Trượt
⋆ Ngày 27/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 64Trượt
* Song thủ lô : 89 98Ăn lô 89 98
* Xiên 2 : 27 61 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 79 97 89 98Trượt
⋆ Ngày 26/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 26Trượt
* Song thủ lô : 59 95Ăn lô 59
* Xiên 2 : 31 97 Ăn lô 97*2
* Soi Cầu đề 4 số : 58 85 59 95Ăn đề 58
⋆ Ngày 25/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 36Trượt
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 43
* Xiên 2 : 03 48 Ăn xiên
* Soi Cầu đề 4 số : 18 81 28 82Trượt
⋆ Ngày 23/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 91Trượt
* Song thủ lô : 14 41Ăn lô 14
* Xiên 2 : 51 84 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 14 41 24 42Trượt
⋆ Ngày 22/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 31Ăn lô 31
* Song thủ lô : 29 92Ăn lô 29
* Xiên 2 : 63 74 Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 36 63 46 64 Trượt
⋆ Ngày 21/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 21Ăn lô 21
* Song thủ lô : 26 62Ăn lô 62
* Xiên 2 : 19 72Ăn lô 19
* Soi Cầu đề 4 số : 45 54 46 64 Trượt
⋆ Ngày 20/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 23Trượt
* Song thủ lô : 09 90Ăn lô 09 90
* Xiên 2 : 23 79Ăn lô 79
* Soi Cầu đề 4 số : 15 51 25 52 Trượt
⋆ Ngày 17/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 87Trượt
* Song thủ lô : 34 43Ăn lô 43
* Xiên 2 : 41 84Ăn lô 84
* Soi Cầu đề 4 số : 68 86 78 87 Ăn đề 86
⋆ Ngày 16/08/2023 combo cao cấp
* Độc thủ lô: 76Trượt
* Song thủ lô : 38 83Ăn lô 38
* Xiên 2 : 57 66Trượt
* Soi Cầu đề 4 số : 57 75 67 76 Trượt
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Cùng chuyên mục
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Bạch Thủ Lô Siêu Víp
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Song Thủ Lô Chính Xác Nhất Hôm Nay
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Lô Xiên 2 Miền Bắc Chính Xác Nhất
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Lô Xiên 3 Miền Bắc Siêu Víp
Nuôi Lô 68 Nhận Ngay Dàn Đề 10 Số Chính Xác Hôm Nay
Nuôi Lô 68 Soi cầu dàn đề 20 số Miền Bắc hôm nay