Nuôi Lô

Nuôi dàn đề 36 số khung 5 ngày


Nhận số chuẩn hôm nay từ Admin: Kết Bạn Ngay
Nuôi Lô 68 ComBo số Chuẩn ngay hôm nay ( Btl + Stl + Xiên + Đề )

57.70K

Nuôi Dàn đề 36 số khung 5 ngày là phương pháp lựa chọn ra 36 kết quả giải đặc biệt để chơi trong vòng 5 ngày. Chu kì 5 ngày sẽ được đánh giá là một khung. Đây là phương pháp nuôi lô đề giải đặc biệt được người chơi sử dụng nhiều tại khu vực Miền Bắc. Ngày nay, cách chơi nuôi đang dần chiếm được sự tin tưởng của người chơi nhiều hơn. Tuy nhiên nếu bạn chơi và muốn đạt được hiệu quả cao thì không phải chọn bừa là có thể trúng, bạn phải soi cầu giải đặc biệt để tăng cao tỉ lệ xác suất ra.

Nuôi dàn đề 36 số khung 5 Ngày

Soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 5 ngày

Ngày nay đang có hàng trăm phương pháp giúp bạn lựa chọn ra các kết quả tốt nhưng không phải lúc nào cũng trúng. Một điều nữa đó là không phải ai cũng có thời gian và cơ hội để tìm ra các con số. Hiểu được các vấn đề đó thì Nuôi lô 68 có chia sẻ tới tất cả mọi người dàn đề 36 số để nuôi trong vòng 5 ngày tới.

Bạn có thể nhận số mỗi ngày tại đây:

DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI KHUNG 5 NGÀY

Ngày 21/05 – 25/05/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 Kết Quả.
Ngày 20/05 – 24/05/2022 Dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 95
Ngày 17/05 – 21/05/2022 Dàn đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 68
Ngày 16/05 – 20/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 13
Ngày 14/05 – 18/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 49
Ngày 12/05 – 16/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 36
Ngày 08/05 – 12/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 24
Ngày 06/05 – 10/05/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 01
Ngày 05/05 – 09/05/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 54
Ngày 02/05 – 06/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 10
Ngày 01/05 – 05/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 91
Ngày 30/04 – 04/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 24
Ngày 29/04 – 03/05/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 39
Ngày 27/04 – 01/05/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 02
Ngày 25/04 – 29/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 47
Ngày 21/04 – 25/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 85
Ngày 20/04 – 24/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 53
Ngày 19/04 – 23/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 64
Ngày 14/04 – 18/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Trượt
Ngày 12/04 – 16/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 64
Ngày 10/04 – 14/04/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 17
Ngày 07/04 – 11/04/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 94
Ngày 05/04 – 09/04/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 38
Ngày 02/04 – 06/04/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 41
Ngày 01/04 – 05/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 07
Ngày 30/03 – 03/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 39
Ngày 29/03 – 02/04/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 03
Ngày 26/03 – 30/03/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 82
Ngày 24/03 – 28/03/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 60
Ngày 23/03 – 27/03/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 74
Ngày 18/03 – 22/03/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Trượt
Ngày 13/03 – 17/03/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Trượt
Ngày 10/03 – 14/03/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 53
Ngày 09/03 – 13/03/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 63
Ngày 04/03 – 08/03/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Trượt
Ngày 03/03 – 07/03/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 13
Ngày 01/03 – 05/03/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 9 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 90
Ngày 26/02 – 02/03/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 9 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 → Ăn đề 75
Ngày 21/02 – 25/02/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 → Trượt
Ngày 18/02 – 22/02/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 82
Ngày 16/02 – 20/02/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 55
Ngày 13/02 – 17/02/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 96
Ngày 11/02 – 15/02/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 72
Ngày 09/02 – 13/02/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 68
Ngày 04/02 – 08/02/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 34
Ngày 31/01 – 03/02/2022 Dàn đề : NGHỈ TẾT
Ngày 29/01 – 30/01/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Trượt
Ngày 27/01 – 30/01/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 26
Ngày 23/01 – 27/01/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 09
Ngày 19/01 – 23/01/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 54
Ngày 17/01 – 21/01/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 84
Ngày 16/01 – 20/01/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 31
Ngày 15/01 – 19/01/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 22
Ngày 13/01 – 17/01/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 19
Ngày 12/01 – 16/01/2022 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 03
Ngày 11/01 – 15/01/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 27
Ngày 09/01 – 13/01/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 45
Ngày 08/01 – 12/01/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 69
Ngày 06/01 – 10/01/2022 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 57
Ngày 04/01 – 08/01/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 19
Ngày 03/01 – 07/01/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 61
Ngày 01/01 – 05/01/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 94
Ngày 30/12 – 03/01/2022 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 47
Ngày 25/12 – 29/12/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 23
Ngày 23/12 – 27/12/2021 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 23
Ngày 22/12 – 26/12/2021 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 78
Ngày 18/12 – 22/12/2021 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 83
Ngày 14/12 – 18/12/2021 Dàn đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 57
Ngày 11/12 – 15/12/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 12
Ngày 10/12 – 14/12/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 06
Ngày 08/12 – 12/12/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 46
Ngày 07/12 – 11/12/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 31
Ngày 06/12 – 10/12/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 84
Ngày 04/12 – 08/12/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 29
Ngày 02/12 – 06/12/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 07
Ngày 01/12 – 05/12/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 12
Ngày 28/11 – 02/12/2021 Dàn đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 38
Ngày 22/11 – 26/11/2021 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 93
Ngày 20/11 – 24/11/2021 Dàn đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 → Ăn đề 79
Ngày 18/11 – 22/11/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 → Ăn đề 12
Ngày 15/11 – 19/11/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 → Ăn đề 42
Ngày 14/11 – 18/11/2021 Dàn đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 → Ăn đề 40
Ngày 13/11 – 17/11/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 → Ăn đề 30
Ngày 11/11 – 15/11/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 → Ăn đề 95
Ngày 09/11 – 13/11/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 95
Ngày 08/11 – 12/11/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 → Ăn đề 72
Ngày 06/11 – 10/11/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 52
Ngày 05/11 – 09/11/2021 Dàn đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 52
Ngày 03/11 – 07/11/2021 Dàn đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 → Ăn đề 48

Hiện nay có một cách chơi đề theo ngày không thua kém gì cách chơi này đó là mục soi cầu dàn đề 20 số khung 3 ngày với tỉ lệ ăn cực

 

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày là cách chơi an toàn và cực kì hiệu quả. Chúng ta sẽ chọn ra 36 con số đẹp nhất với tỉ lệ ăn cao nhất để chơi trong chu kì 3 ngày. Đây cũng là phương pháp chơi được đông đảo mọi người lựa chọn và đã đem lại những hiệu quả vô cùng lớn tới mọi người.

Việc lựa chọn các con số để chơi là vô cùng dễ dàng khi ngày nay có rất nhiều công cụ phân tích, soi cầu hỗ trợ. Còn nếu bạn cảm thấy công việc khá bận rộn và không có thời gian để nghiên cứu thì hãy tham khảo những con số dưới đây.

cao, mọi người hãy truy cập để cập nhật những kết quả chính xác cao mỗi ngày nhé.

 

Lưu ý: Chơi lô đề dưới mọi hình thức đều bị nhà nước cấm cho nên thay vì chơi lô đề thì mọi người hãy chơi xổ số kiến thiết để không vi phạm pháp luật nhé.

Từ Khóa: , , ,
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Cùng chuyên mục
Nuôi Lô 68 Nhận Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
Nuôi Lô 68 Nuôi Lô Song Thủ Khung 5 Ngày
Nuôi Lô 68 Nuôi Cặp Lô Kép khung 5 Ngày Siêu Chuẩn
Nuôi Lô 68 Nuôi Dàn Đề 10 Số khung 5 Ngày Víp
Nuôi Lô 68 Soi Cầu Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày